Cech Wędliniarzy i Rzeźników

Cech Wędliniarzy i Rzeźników w mieście stołecznym Warszawy
kontakt główna

komisja rzeźników i wędliniarzy

Komisja egzaminacyjna przy Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w zawodzie rzeźnik wędliniarz

Tadeusz Wieczorkowski – Przewodniczący
Edward Nieżewski
Andrzej Kołbuk

Komisja przeprowadza egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.