Cech Wędliniarzy i Rzeźników

Cech Wędliniarzy i Rzeźników w mieście stołecznym Warszawy
kontakt główna

newsy rzeźników i wędliniarzy


Cech Warszawa

Cech Wędliniarzy i Rzeźników w m.st. Warszawie został reaktywowany w 1988r. kontynuując tradycję przedwojennych cechów. Korzenie naszego cechu sięgają XIV wieku. Jednak w oficjalnych dostępnych dokumentach miasta pierwsze wzmianki o istnieniu na terenie Warszawy cechu rzeźników pojawiają się w 1413r. Działamy już prawie 600 lat.

Cech jest dobrowolnym związkiem podmiotów gospodarczych oraz samorządną społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją i związkiem pracodawców. Zrzesza rzemieślników, właścicieli zakładów prowadzących działalność w zakresie rzeźnictwa, wędliniarstwa i kuchmistrzostwa na terenie całego kraju.

Głównym celem działalności statutowej Cechu jest integracja środowiska oraz prowadzenie na rzecz swoich członków działalności, która realizowana jest przez:

1) reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy państwowej i samorządowej oraz innych organizacji gospodarczych, społecznych i zawodowych,

2) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej,

3) udzielanie bieżących informacji branżowych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

4) propagowanie nauki zawodu i współpraca w tym zakresie ze szkołami zawodowymi i oświatowymi oraz nadzorowanie przygotowania zawodowego uczniów,

5) aktywizację członków do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,

6) promowanie spożycia mięsa i jego przetworów.