Cech Wędliniarzy i Rzeźników

Cech Wędliniarzy i Rzeźników w mieście stołecznym Warszawy
kontakt główna

czlonkostwo rzeźników i wędliniarzy

Zapoznaj się ze statutem Cechu Wędliniarzy i Rzeźników w m.st. Warszawie Statut wędliniarzy i rzeźników

Chcesz zostać naszym członkiem wypełnij poniższy elektorniczny formularz, lub ściągnij go jako plik pdf następnie wydrukuj, wypełnij i dostarcz go nam (faksem, mailem, bądź osobiście)
Deklaracja członkowska stowarzyszenia wędliniarzy

DEKLARACJA

Ja (imię)
(nazwisko)
zamieszkały w (miejscowość)
prowadzący od (rok)
zakład
adres (adres)
tel (numer np. 555-555-555)
fax(numer np. 22 555-55-55)
strona www(adres np. www.555555.pl)
Adres e-mail:
niniejszym deklaruję
swoją dobrowolną przynależność do cechu Wędliniarzy i Rzeźników w m.st. Warszawie i jednocześnie oświadczam, że będę przestrzegać postanowień Statutu Cechu i uchwał Walnych Zgromadzeń oraz uchwał i zarządzeń statutowych organów Cechu.
Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym formularzu dla potrzeb Cechu Wędliniarzy i Rzeźników w m.st. Warszawie związanych z prowadzoną działalnościa statutową.